home, agenda, siteupdates, concerten etc. Bekijk de CV van Marieke Stoel Composities voor koor, orgel en/of cantorij Bekijk, beluister en bestel cd's van Marieke Stoel Piano- en orgellessen

 

CV Marieke Stoel

Marieke Stoel studeerde hoofdvak orgel in Den Haag bij Wim van Beek en behaalde als leerlinge van Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus.
Tevens studeerde zij af bij Barend Schuurman voor het hoofdvak Kerkmuziek en studeerde piano bij Peter Hansen en koordirektie bij Frans Moonen en, in een post-conservatoriale opleiding, bij Jan Eelkema.

Nog tijdens haar studie werd zij in 1979 benoemd tot cantor-organist van de Houtrustkerk te Den Haag waarbij zij de leiding kreeg over de beide koren van de kerk en de vaste bespeelster werd van het grote drieklaviers Klaisorgel. Onder haar leiding werden sindsdien o.a. vele Telemann- en Buxtehude-cantates met instrumentale begeleiding uitgevoerd.
Een al jarenlang lopende serie van door haar georganiseerde koffieconcerten mag zich verheugen in een almaar groeiende belangstelling.
Naar aanleiding van haar 25-jarig jubileum als cantor-organist van de Houtrustkerk werd in 2004 een CD uitgebracht met o.a. door haar gecomponeerde koormuziek.

De NCRV zond enige tijd terug  twee orgelrecitals van haar uit met onder meer werken van Jean Langlais en Jeanne Demessieux Deze recitals zijn sinds kort permanent te beluisteren via de site van de NCRV www.orgelconcerten.ncrv.nl.

Zij werkte een periode mee aan de gewaardeerde radioserie Woord op Zondag.
In 2004 en 2005 was zij jurylid voor het orgelconcours van Zederik.
In april 2006 kwam haar CD van het in Werckmeister III gestemde van der Vegt- koororgel uit en in mei van dat jaar verscheen haar CD van het Klais-orgel  in de Houtrustkerk. In december 2006 verscheen haar CD 'Vier eeuwen Franse Kerstmuziek', ook opgenomen op het Klais-orgel. Om te bestellen kijk onder Discografie. Voor verdere informatie over de orgels zie www.houtrustkerk.nl

In 2007 kende de Societe Acadamique Arts Sciences Lettres haar de onderscheiding Medaille de Bronze uit waardering voor haar recitals en radiouitzendingen met werk van Franse orgelcomponisten

Als concertorganist streeft zij er steeds naar om het instrument dat zij onder handen krijgt zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen door de keuze van een op maat gesneden programma. Haar repertoire loopt dan ook vanaf de oudste orgelmuziek van het Buxheimer Orgelbuch via barok en romantiek tot de meest recent verschenen werken.

Naast het geven van tal van orgelconcerten is zij ook op ander muzikaal gebied aktief. Zo werkte zij als pianiste mee aan een CD met de Agrupacion Cantaré, een Zuid-Amerikaans volksmuziekensemble en zette een serie op met sprookjes voor kinderen.

Zij is voorzitter van de Haagse Orgel Kring. Als lid van de kring Musici rond het Academie-orgel speelt ze regelmatig bij oraties in het Academiegebouw te Leiden. Enkele maanden per jaar leidt zij het Vogelwijk Kerstkoor van Den Haag. Zij maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Liederen voor Zingen en Bidden, het meest recente liedboek van de PKN. Daarna was zij adviseur bij de totstandkoming van het oecumenische Liedboek Zangen van Zoeken en Zien, dat in 2015 uitkwam. In deze bundel zijn ook enkele van haar melodieen en zettingen opgenomen. Onlangs is een nieuwe begeleidingsbundel bij Zingen en Bidden verschenen waarvoor zij enkele composities mocht leveren. Voor voorbeelden van haar meerstemmige composities zie www.mariekestoel.nl en www.nieuwliedboek.info De landelijke bladen Muziek & Liturgie (van oktober 2017) en De Orgelvriend en het Haags Orgelkontakt publiceerden enkele van haar orgelcomposities die speciaal bedoeld moesten zijn voor onderwijsdoeleinden. Vanwege haar 45-jarig jubileum als organist van de Houtrustkerk ontving zij een onderscheiding van de VKB Kerkrentmeesters. Op 10 maart jl. mocht zij uit handen van burgemeester Jan van Zanen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

 

 

Design by camagrafica.exto.nl