Orgels


Er stonden twee orgels in de Houtrustkerk, namelijk het Klaisorgel en het kleinere Van der Vegt koororgel. Het koororgel staat daar sinds enkele jaren niet meer.

Klaisorgel

Het grote orgel is voor deze kerk gebouwd in 1937 door de firma Klais te Bonn.
Het is gebouwd volgens het electropneumatische systeem. Er zijn 28 sprekende registers, verdeeld over drie manualen en pedaal. Hieronder zijn vijf transpositie- of unitregisters. Het soloklavier staat in een zwelkast.

In juni 2006 presenteerde Marieke Stoel de eerste cd (MHS 200602) van het Klaisorgel. Deze is te koop via mariekestoel@xs4all.nl .

beluistert u hieronder enkele muziekfragmenten:Hoofdmanuaal Positief Solomanuaal Pedaal
(C-c'''') (C-c'''') (C-c'''') (C-g')
Quintadena 16' Roorfluit 8' Openfluit 8' Principaal 16'
Principaal 8' Prestant 4' Salicionaal 8' Gedakt 16'
Spilfluit 8' Woudfluit 2' Golving 8' Octaaf 8'
Holfluit 4' Quintfluit 1 1/3' Principaal 4' Fluit 8'
Quint 2 2/3' Sesquialtera 2 sterk Octaaf 2' Prestant 4'
Mixtuur 4 sterk Cimbel 2 tot 3 sterk Basson 16' Kleinoctaaf 2'
Kromhoorn 8' Tremulant Trompet 8' Bazuin 16'
Schalmei 4'

Koppels:
H-Pos
S-Pos
Pos-H
S-H
H-Ped
Pos-Ped
S-Ped
Tongwerken S naar HVan der Vegt koororgel

Jan van der Vegt bouwde dit koororgel in 1988.
Marieke Stoel kocht het aan in februari 2006 en sindsdien heeft het lange tijd in de Houtrustkerk gestaan.
Sinds 2016 is het orgel verhuisd naar een minder schadegevoelige plek. Het heeft uitsluitend houten pijpen verdeeld over twee en een half register:
een achtvoet, een viervoet bas- en discant en een tweevoet discant. De omvang is C-f'''.
Door het klavier naar links te verschuiven kan het geheel een halve toon lager klinken. Meestal is het gestemd volgens Werckmeister III.

In april 2006 bracht Marieke Stoel een cd (MHS 200601) van dit orgel uit.
Beluistert u hier een aantal fragmenten: